กศจ ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน Three อัตรา สมัคร 25 เมย 1 พค2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจั… วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. วันที่ three มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีพระราชทาน น้ำ…

ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชม… รับบริการตัดผมนักเรียนอ.สุวรรณ วิทยาลัยสารช่างเพชรบูรณ์ ให้บริการตัดผมนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์… กิจกรรมอาเซียนเดย์ 2560ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่อาเซียน… กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุดผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย คณะครู ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษาพิเศษฯ จ.กำแพงเพชร… โครงการสร้างขวัญและกำลังใจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยโรงเรียนได้จัดทัศนศึกษา…

กศจประจวบครูผู้ช่วย2561

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ…. คุณ วนิดา อินทร์ไข คุณ สุธิดา ทองใบ คุณ นันท์นภัช แก้วบ่อไทย และคณะ ได้นำราดหน้า ผัดหมี่แดง ไกศกรีม และขนมมาเลี้ยง… ต้อนรับ CEO เครือเซ็นทรัลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วย รองฯวนิดา จิตรอาษา ต้อนรับคณะ CEO เครือเซ็นทรัล เยี่ยมชม “ฟาร์มโสต”… กีฬาภายใน ประจำปี 2559ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาภายใน “กีฬาคนพิการภายใน ประดู่เกมส์ ครั้งที่ sixteen”…

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการการส่งเสริม… สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/… พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ…

กศจประจวบครูผู้ช่วย2561

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ‘นวกิจ พลวิเศษ’ ทิ้งพรรคสร้างอนาคตไทย เตรียมซบ รทสช.

​#91MovieUpdate ปีใหม่แล้ว เลิกบูลลี่กันได้รึยัง? “เอ็ม พิคเจอร์ส” ส่งหนังระทึกขวัญ “PIGGY… ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ พร้อมด… 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รอ…

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.05 น. วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการ… ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพวง… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม ร่วมวางพวงมาลา วันสมเด…

ศธจ.นครปฐม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึก… วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ประชุมคณะ… วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา thirteen.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมกา… ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอนวั…

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะ Supervisor Teams ประกอบด้วย นายสมชาย พูลศรี นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา… วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐมลงพื้นที่นิเทศฯ ตามโครงการ… วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศฯ ตามโครงกา… วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการสร้างวิ… วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพ…

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทา… วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนค…

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. อบรมออนไลน์ฟรี สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์ วันเสาร์ ที่ 21 ม.ค. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. #Life #Story #ตอน #ผอสถานศกษา #วย #ป #คดนอกกรอบใหโอกาสการศกษากบทกคน.

กศจประจวบครูผู้ช่วย2561

วันที่ three เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการ… วันที่ 22 เมษายน ​2562​ นายสมชาย​ พูลศรี​ นางบงกชษกรณ์​ แซมสีม่วง​ ศึกษานิเทศ​ก์​ สนง.ศึกษาธิการจั…

นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการและเ… วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา thirteen.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ … วันที่ 26 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมผู้บริหารและบุคลากรใ…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน… ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปี2563รองฯวนิดา จิตรอาษา นำเรียนทัศน์ศึกษา วัดธรรมยาน และไร่กำนันจุล จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับชั้น… กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2562…

ของวันที่ 6 พ.ค.sixty one ร.ต.อ.นิวัฒน์ เสี่ยงสาย รองสารวัตรส… วันที่ 30 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน… วันที่ eleven กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม ออกติดตาม ประเมินผลระบบ…

ศธจ.นครปฐม ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25… วันที่ four ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม… วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565ณ ห้อ… ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาดผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ และคณะครู ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์… กิจกรรมเกี่ยวข้าวผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกันเกี่ยวข้าว…

วันที่ three กันยายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุม การเสวนาทางวิชาก… วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศธจ.นครปฐม ต้อนรับการประชุมพบปะส่วนรา… ครั้งที่ 1/2564โดยมี นายโรจนะ กฤษเจริญ เ…

ศธจ.นครปฐม เข้าพบผู้ว่าราชก… วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวั… วันที่ 3 กันยายน 2562 ศธจ.นครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาเกี่ยวกับการศึ…

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยปร… วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุ… วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา (ร่าง) ความร่วมมือในการ…

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ thirteen กรกฎาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเ…

งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเชพรบูรณ์ จัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา… อบรมเชิงปฏิบัติการผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ… กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว… มุทิตาจิต “สุนิดา สีไพร”โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการแก่ นางสาวสุนิดา สีไพร ลูกจ้างประจำ… งานวันคนพิการสากล 2560รองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล… ต้อนรับผู้ตรวจราชการฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์…

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา thirteen.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อนุกรรมการ และนายไชยาก… วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบร… วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมรับการต…

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการศ… วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา thirteen.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็น… นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อ… วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คร… วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล… วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ… วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกร… วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นครปฐม… วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา thirteen.30 น. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.

กิจกรรมวันสุนทรภู่ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรม… กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562ดร.เปรื้อง จันดา ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562​… กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชารองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา…

นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายปัญ… ศธจ.นครปฐม โดย นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายปัญญา บูรณะนันทสิริ รอง ศธจ.นครปฐมปร… วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง…

ต้อนรับ คุณ สุรพล ชินเวชกิจมงคลรองฯวนิดา จิตรอาษา คณะครู และนักเรียน ต้อนรับ คุณ สุรพล ชินเวชกิจมงคล และคณะ… จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำ ไข่ไก่สด และผลิตภัณฑ์นักเรียนไปจำหน่าย… รดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าฯรองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการ…

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางสา… วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิก…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู ต้อนรับคณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่… ต้อนรับคณะครูรองฯ วนิดา จิตรอาษ รองฯ วีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู ต้อนรับคณะครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล… งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์รองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์…

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมการประชุมการรายงา…

adminnaja